DEKORAL UNICRYL BIAŁA FARBA PODKŁ.3l

DEKORAL UNICRYL BIAŁA FARBA PODKŁ.3l

Kod produktu: 10
DEKORAL UNICRYL BIAŁA FARBA PODKŁ.3l
Cena:36.99 PLN

Przeznaczenie

Farba podkładowa przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę, a w
szczególności do gładzi gipsowych, tynków gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i tapet papierowych.
Farba Unicryl ułatwia nakładanie farb nawierzchniowych. Szczególnie polecana do gruntowania pod wyroby kolorowe.
 • wyrównuje chłonność podłoża
 • ujednolica powierzchnię
 • zwiększa wydajność farb nawierzchniowych 
 • zapewnia „oddychanie” zagruntowanej powierzchni 
 • umożliwia równomierne wysychanie
 • ułatwia malowanie emulsją kolorową

Dane techniczne

Kolory biały
Wygląd powłoki mat
Ilość warstw 1
Nanoszenie drugiej warstwy po 2h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek
Wydajność przy jednej warstwie do 8 m2/lSposób stosowania

Przygotowanie podłoża.
 • Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
 • Zabrudzenia przed malowaniem zmyj wodą z dodatkiem środków myjących. Pozostaw do wyschnięcia.
 • Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne maluj, po co najmniej 3 tygodniach karbonizacji od ich położenia. Tynki gipsowe najwcześniej po 2 tygodniach wysychania.
 • Płyty kartonowo-gipsowe nadają się do malowania po wyschnięciu miejsc łączonych.

Malowanie
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Do gruntowania podłoży silnie chłonących wodę i tapet zastosuj farbę o lepkości handlowej.
 • Do gruntowania nowych tynków nie malowanych farbę UNICRYL rozcieńcz wodą w stosunku 1:1.
 • Gruntowanie zaleca się wykonać pędzlem typu ławkowiec, powierzchnie gładkie można gruntować wałkiem.
 • Malowanie farbami nawierzchniowymi jest możliwe dopiero po wyschnięciu farby podkładowej UNICRYL, po ok. 2 godzinach od zakończenia gruntowania w temp. otoczenia 20ºC.
 • Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje
 • Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.
 • Maluj w temperaturze +5ºC do + 30° C.

Wskazówki BHP i PPOŻ
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.
 

Wydrukowano ze strony Instalbud